top of page

Privacybeleid

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Highway to France kan rechtstreeks van u persoonsgegevens verzamelen. Conform het minimaliseringsprincipe verzamelen wij alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze wordePrivacn verwerkt.

De verschillende categorieën gegevens die tijdens uw registratie en als onderdeel van uw gebruik van onze diensten worden verzameld, zijn als volgt:

 • Identificatiegegevens (achternaam, voornaam, klantnummer)

 • Contactgegevens (post- of e-mailadres)

 • Verbindingsgegevens (IP-adres van uw computer, verbindings- en gebruikslogs)

 • Financiële gegevens (betalingsgeschiedenis)

 • Commerciële gegevens (lijst met producten die u heeft gekocht)

 

FINALITEN

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt op basis van de rechtsgrondslagen waarin de Verordening voorziet:

1. Als onderdeel van de uitvoering van een verkoop:

 • Beheer van klantaccounts

 • Identificatie en authenticatie van gebruikersclients

 • Communicatie met de klant (technisch en commercieel assistent)

 • Beheer van precontentieuze geschillen, geschillen en onbetaalde schulden

 • Beheer van rechten en verzoeken om de rechten van mensen uit te oefenen

 • Het verlenen en exploiteren van diensten

 • Hosting van klant- of gebruikersgegevens

 • Beheer en beheer van het netwerk en de diensten.

2. Voor doeleinden van legitieme belangen of, indien van toepassing, op basis van uw toestemming:

 • Strijd tegen fraude en preventie van onbetaalde schulden

 • Verrijking en uitbreiding van het klantenbestand

 • Het uitvoeren van statistische onderzoeken, analyses en publieksmetingen

 • Netwerkimplementatie en -exploitatie,

 • Netwerk veiligheid.

3. Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen zoals gedefinieerd door de huidige wetgeving.

 

DE DUUR VAN HET GESPREK

Wij bewaren uw gegevens slechts gedurende de periode die nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te verwezenlijken of om ons in staat te stellen aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Persoonsgegevens die voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt, mogen maximaal 3 jaar na het einde van de commerciële relatie worden bewaard.

 

AAN WELKE ONTVANGERS?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt door geautoriseerd personeel van de partners of dienstverleners van Highway to France. Het gebruik van deze partners of dienstverleners is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen van Highway to France.

Deze ontvangers zijn nooit verplicht uw gegevens buiten de Europese Unie te verwerken en alle overdrachten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Verordeningen.

 

HOE VEILIG ZIJN UW GEGEVENS?

Wij hebben organisatorische maatregelen gedefinieerd om uw gegevens op passende wijze te beschermen, afhankelijk van de aard, de omvang van de verwerking en de toegankelijkheid ervan. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om data-encryptie, beheer van toegangsrechten, beveiligde stromen, etc.

Respect voor de veiligheid en bescherming van uw gegevens is verplicht voor al onze medewerkers en voor onze dienstverleners.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

In overeenstemming met de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 (art.34), heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben.

U heeft ook het recht om op elk moment de toestemmingen die u ons heeft verleend voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te wijzigen of in te trekken.

U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid ervan, onder de voorwaarden vastgelegd in de Verordening.

 

VERZONDEN GEGEVENS UPDATEN

Het is belangrijk dat de informatie die u ons verstrekt juist en actueel is en dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt van belangrijke wijzigingen die betrekking hebben op u.

bottom of page